Projektipõhine rahastamine ideede elluviimiseks on oluline nii avalikule kui erasektorile. Tihti ei ole aega või oskusi, et hea idee projektitaotluseks vormistada. Meie spetsialistid aitavad avalikul ja erasektoril koostada projektitaotlusi erinevatele fondidele.

Aastas koostame ligikaudu 80 projektitaotlust peamiselt PRIA ja KIK meetmetesse.

Projektitaotlusi koostame KIK Keskkonnaprogrammi, samuti Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi taotlusvoorudesse. PRIA taotlusvoorude projektid hõlmavad taime-, ja loomakasvatust, külaelu arendamist ja LEADER meetmeid.

Aastas viime läbi ligikaudu 10 projektijuhtimist.